ЛУПУС

Имуносупресори / IMMUNOSUPPRESSANTS /

       Имуносупресорите са общо взето използувани при  възстановяване след присаждане на органи. Те също се използват в сериозни, системни случаи на LUPUS където главни органи като бъбреците са засегнати или където има бурно възпаление на мускул или неподатлив артрит. Заради техният ефект  като стероид, имуносупресорите също може да бъдат използвани за намаляване или елиминиране на  нуждата от кортикостероиди,освобождавайки пациентът от нежелани странични ефекти на терапията на кортикостероида.

Имуносупресорите може да имат сериозни странични ефекти. Пациентите трябва да разберат, че страничните ефекти са в зависимост от дозата и обикновено са обратими при намаляне на  дозата или спиране на лекарството.
                             Видове на IMMUNOSUPPRESSAMTS        
 Имуносупресори  най- често използуван за SLE пациентите са azathioprine (imuran), Циклофосфамид   CYCLOPHOSPHAMIDE (CYTOXAN), methotrexate (RHEUMATREX), и CYCLOSPORINE (SUNDIMMUNE, NEORAL),Микофенолат мофетил 
                              Механизъм на действие и употреба
Лекарства като AZATHIOPRINE, METHOTREXATE, и CYCLOSPORINE са споменати като ANTIMETABOLITE агенти. Лекарства като циклофосфамид целят  създаване на клетки, потискащи хиперактивната  имунна  система и намаляват дейността на заболяването.
                                      Странични ефекти
Дерматологични : косопад
GASTROINTESTINAL : повдигания, повръщане, стоматит, ESOPHAGITIS, и HEPATOTOXICITY.
GENITOURINARY : кръвоизливен цистит, кръв в урината, AMENORRHEA и са временни или обратими след като терапията на лекарство е прекратена.
Хематологични : THROMBOCYTOPENIA, LEUKOPENIA, PANCYTOPENIA, анемия
Дихателни : белодробен FIBROSIS.
Други: увеличен е рискът от сериозните инфекции или MALIGNANCIES.
                                                       
                                        Бременност
Употребата на имуносупресантите представя определени рискове на развитият плод. Женските пациенти трябваше да използуват мерки на контрацептив по време на лечение и след прекратяване на AZATHIOPRINE терапията. AZATHIOPRINE може да премине вкърмата и жените, използуващи това лекарство трябва да се консултират с лекар


divider
divider


Новини